• Español
  • Català

Instal·lació de regs

Un factor essencial per estalviar aigua en el jardí és establir de la manera més eficient els mètodes de reg. En aquest sentit, és important recordar que l'aigua que ha de subministrar a les plantes ha de ser, només, l'estrictament necessària d'acord a les seves necessitats reals.

Instal·lem tot tipus de regs automàtics, realitzem l’instal·lació completa del sistema de reg automàtic més adequat a la seva zona verda i mantenim o millorem el reg existent:

  • Instal·lació de regs de tot tipus (Aspersió, difusió, degoteig, micro-aspersió)
  • Neteja d'aspersors i difusors del sistema
  • Substitució de peces defectuoses
  • Manteniment del programador i el seu correcte ús.